Đối tác - Liên kết

Sacombank cam kết mang đến cho khách hàng nhận kiều hối chất lượng dịch vụ cao nhất từ thái độ phục vụ chu đáo và công nghệ kết nối chi trả hàng đầu thế giới.


   Trở lại      Đăng ký vay

XOOM

XOOM

Không thu phí Người nhận.
Nhận bằng USD hoặc VND.
Không cần mở TK tại Sacombank.

Chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam chỉ trong 2 phút.

Khách hàng có thể nhận tiền qua Tài khoản hoặc Thẻ tại nhiều ngân hàng trong nước (trong hệ thống NAPAS).
Người nhận có thể nhận tại nhà.
Không cần khai báo nguồn gốc số tiền, không cần mở Tài khoản.
Định dạng mã nhận tiền:
Tại nhà: 08 kí tự.
Qua Tài khoản/Thẻ: 08 kí tự.
Tại quầy: 10 kí tự.
Website: https://www.xoom.com/ 
Xem thêm
Tranglo

Tranglo

Không thu phí Người nhận.

Nhận bằng USD hoặc VND.

Không cần mở TK tại Sacombank.
Cung cấp thông tin CMND/PP và mã nhận tiền tại CN/PGD của Sacombank để nhận tiền.
Có thể nhận tại nhà Người nhận.
Định dạng mã nhận tiền: 14 kí tự.
Website: http://tranglo.com/ 
Xem thêm
Money Gram

Money Gram

Nhận tiền trong vòng 10 phút, kể từ khi giao dịch gửi tiền được hoàn thành.
Không thu phí Người nhận.
Nhận bằng USD hoặc VND.
Không cần mở TK tại Sacombank.
Cung cấp thông tin CMND/PP và mã nhận tiền tại CN/PGD của Sacombank để nhận tiền.
Định dạng mã nhận tiền: 08 số.
Website: https://secure.moneygram.com/ 
Xem thêm
Sigue (Coinstar)

Sigue (Coinstar)

Nhận tiền trong vòng 10 phút, kể từ khi giao dịch gửi tiền được hoàn thành.
Không thu phí Người nhận.
Nhận bằng USD hoặc VND.
Không cần mở TK tại Sacombank.
Cung cấp thông tin CMND/PP và mã nhận tiền tại CN/PGD của Sacombank để nhận tiền.
Không cần khai báo nguồn gốc số tiền, không cần mở Tài khoản.
Định dạng mã nhận tiền: 09 kí tự.
Website: http://sigue.com/americas/en/ 
Xem thêm
Xpress Money

Xpress Money

Nhận tiền trong vòng 10 phút, kể từ khi giao dịch gửi tiền được hoàn thành.
Không thu phí Người nhận.
Nhận bằng USD hoặc VND.
Không cần mở TK tại Sacombank.
Cung cấp thông tin CMND/PP và mã nhận tiền tại CN/PGD của Sacombank để nhận tiền.
Có thể nhận tại nhà Người nhận.
Định dạng mã nhận tiền: 16 kí tự.
Website: http://www.xpressmoney.com/gl/ap/
Xem thêm
International Money Express (IME)

International Money Express (IME)

Không thu phí Người nhận.
Nhận bằng USD, VND hoặc EUR.
Không cần mở TK tại Sacombank.
Cung cấp thông tin CMND/PP và mã nhận tiền tại CN/PGD của Sacombank để nhận tiền.
Có thể nhận tại nhà Người nhận.
Định dạng mã nhận tiền: 11 kí tự.
Website: www.imeremit.com/ 
Xem thêm

Hội sở

Yêu cầu của bạn

 

Liên kết với chúng tôi

Đăng ký nhận bản tin