Ưu đãi

1. Thời gian chương trình: Từ ngày 31/01/2022 đến hết ngày 31/07/2022

2. Đối tượng chương trình: Khách hàng mới đăng ký mở thẻ tín dụng tại trang web www.traveloka.com hoặc ứng dụng Traveloka (không bao gồm CBNV).

3. Nội dung chương trình:

  • Chương trình 1: Tặng voucher Traveloka trị giá 1.000.000 VND
    • Tặng voucher Traveloka trị giá 1.000.000 VND khi mở mới thẻ tín dụng Visa Platinum/Platinum Cashback qua nền tảng của Traveloka trong thời gian chương trình và thực hiện thanh toán hóa đơn tại Traveloka tối thiểu 3.000.000 VND trong 60 ngày mở thẻ.
  • Chương trình 2: Tặng voucher Traveloka trị giá 500.000 VND

    • Tặng voucher Traveloka trị giá 500.000 VND khi mở mới thẻ tín dụng Visa Classic qua nền tảng của Traveloka trong thời gian chương trình và thực hiện thanh toán hóa đơn tại Traveloka 2.000.000 VND trong 60 ngày mở thẻ.

Xem Thể lệ chương trình tại đây.

Liên hệ

Media

Hội sở

Yêu cầu của bạn

 

Liên kết với chúng tôi

Đăng ký nhận bản tin