Ưu đãi

Ưu đãi cho chủ thẻ Sacombank Visa hạng thẻ từ Platinum trở lên:

  • Quyền lợi bảo hiểm khi mua sắm trực tuyến là quyền lợi mới dành cho các chủ thẻ Visa Infinite/Visa Signature/Visa Platinum khi sử dụng thẻ để thanh toán, giúp chủ thẻ yên tâm mua sắm.
  • Chỉ cần thực hiện giao dịch mua hàng trực tuyến sử dụng bất kỳ thẻ Visa Infinite/Visa Signature/Visa Platinum, chủ thẻ sẽ được hưởng quyền lợi bảo vệ từ 4.600.000 VND và lên đến 23.000.000 VND cho mỗi sự kiện bảo hiểm, tùy theo hạng thẻ.

Phạm vi bảo hiểm được áp dụng đối với:

  • Hàng hóa không được giao sau 30 ngày từ ngày giao hàng dự kiến
  • Hàng hóa giao không đúng hoặc không đầy đủ
  • Hàng hóa giao có lỗi hoặc hư hỏng trong quá trình giao Quyền lợi bảo hiểm này được cung cấp bởi AIG và tài trợ bởi Visa, và hoàn toàn không yêu cầu chủ thẻ đăng ký trước hay khi thực hiện thanh toán.

Chủ thẻ chỉ cần truy cập vào Cổng thông tin Quyền lợi bảo hiểm AIG cho chủ thẻ Visa khi cần yêu cầu bồi thường và nhớ sử dụng thẻ Visa cho mỗi giao dịch mua sắm.

Để tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng truy cập www.aig.com/visa/apac

Thời gian ưu đãi: Từ nay đến 12/11/2021

Điều khoản và Điều kiện: Chủ thẻ vui lòng email đến vncustomercare@aig.com

Điện thoại: 84 2839113505

Liên hệ

Media

Hội sở

Yêu cầu của bạn

 

Liên kết với chúng tôi

Đăng ký nhận bản tin