Ưu đãi

Miễn phí món chính tại nhiều nhà hàng ở TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng

Thời gian áp dụng: Từ nay đến 31/12/2021

Điều khoản điều kiện áp dụng:

  1. Chủ thẻ phải đặt bàn tại website https://www.onedinesfree.com/.
  2. Việc đặt chỗ phải được thực hiện trước 24 giờ so với ngày giờ đã đặt.
  3. Ưu đãi áp dụng cho món chính gọi món trong thời gian phục vụ nhà hàng và không bao gồm đồ uống, thuế.
  4. Ưu đãi áp dụng cho tối thiểu 2 người và tối đa 6 người / thẻ Mastercard / bàn / hóa đơn. Đối với mỗi hóa đơn, ưu đãi chỉ có thể được đổi một lần, không được tách hóa đơn.
  5. Không hạn chế số lần đến nhà hàng của chủ thẻ trong thời gian ưu đãi và cứ mỗi lần đến, chủ thẻ sẽ được hưởng ưu đãi một lần.
  6. Ưu đãi chỉ áp dụng cho bữa ăn tối và không áp dụng cho những món ăn mang đi.
  7. Tất cả các đặt bàn đều tùy thuộc vào tình trạng sẵn có của nhà hàng. Email / SMS xác nhận đặt chỗ sẽ được gửi cho bạn trong vòng 2 giờ (giờ hoạt động của nhà hàng) sau khi xác nhận đặt chỗ.
  8. Trong trường hợp chủ thẻ không nhận được email / SMS xác nhận trong vòng 2 giờ sau khi đặt phòng, vui lòng liên hệ với tại https://onedinesfree.com/dining/showContact.
  9. Ưu đãi không có giá trị vào trước và vào các ngày Lễ, các dịp đặc biệt như Ngày lễ tình nhân, Ngày của mẹ, Ngày của cha...

Xem chi tiết điều khoản điều kiện áp dụng tại đây (https://onedinesfree.com/dining/show/terms)

Liên hệ

Media

Hội sở

Yêu cầu của bạn

 

Liên kết với chúng tôi

Đăng ký nhận bản tin