Ưu đãi

Giảm đến 100.000 VND

1. Ưu đãi mỗi ngày:

  • Từ ngày 24/03/2022 đến 31/12/2022.
  • Giảm 20.000 VND cho đơn hàng từ 250.000 VND
  • Trong khung giờ từ 09:00 sáng đến 23:59 tối.

2. Ưu đãi Mega Campaign:

  • Trong ngày các ngày: 26-27-28/03, 4/4, 5/5, 6/6, 7/7; 8/8; 9-10-11/9; 10/10; 11/11; 12-13-14/12.
  • Giảm 100.000 VND cho đơn hàng từ 1.000.000 VND
  • Trong khung giờ từ 09:00 sáng đến 23:59 tối.

Thời gian áp dụng: Từ 24/03 đến 31/12/2022

Vui lòng xem chi tiết chương trình ưu đãi tại đây.

Liên hệ

Media

Hội sở

Yêu cầu của bạn

 

Liên kết với chúng tôi

Đăng ký nhận bản tin