Ưu đãi

Giảm đến 8% khi đặt phòng khách sạn

Thời gian: Từ nay đến 31/12/2022

Điều kiện chung:

  • Khách hàng phải sử dụng thẻ Sacombank Visa để thanh toán hóa đơn để hưởng ưu đãi.
  • Đặt phòng trực tuyến tại http://www.hotels.com/visa và sử dụng mã giảm giá VISA8.
  • Khách hàng vui lòng kiểm tra mức ưu đãi/ giảm giá trước khi quyết định thanh toán.
  • Sacombank sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu hóa đơn không thể hiện mức ưu đãi/giảm giá mà Khách hàng vẫn đồng ý thanh toán.

Liên hệ

Media

Hội sở

Yêu cầu của bạn

 

Liên kết với chúng tôi

Đăng ký nhận bản tin