Ưu đãi

Giảm đến 50.000 VND

Thời gian áp dụng: Từ nay đến 31/12/2021

Chi tiết:

  • Ưu đãi cho tất cả chủ thẻ Sacombank Mastercard:
    • Giảm 30.000 VND đối với dịch vụ GrabFood cho giao dịch từ 100.000 VND trở lên
    • Giảm 30.000 VND đối với dịch vụ GrabMart cho giao dịch từ 200.000 VND trở lên
  • Ưu đãi cho chủ thẻ lần đầu thanh toán bằng thẻ Sacombank Mastercard:
    • Giảm 50.000 VND đối với dịch vụ GrabFood cho giao dịch từ 100.000 VND trở lên

Xem chi tiết chương trình tại đây.

Liên hệ

Media

Hội sở

Yêu cầu của bạn

 

Liên kết với chúng tôi

Đăng ký nhận bản tin