Ưu đãi

  • Giảm 25% cho hóa đơn từ 1.000.000 VND đến 3.000.000 VND
  • Giảm 50% (tối đa 2.000.000 VND) cho hóa đơn trên 3.000.000 VND

Thời gian áp dụng: Từ 06/11/2021 đến15/12/2021

Bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến việc đặt bàn, vui lòng liên hệ Hotline (028) 38240515 hoặc email đến visadining@aspirelifestyles.com

Xem chi tiết Điều khoản điều kiện chương trình tại đây.

Liên hệ

Media

Hội sở

Yêu cầu của bạn

 

Liên kết với chúng tôi

Đăng ký nhận bản tin