Ưu đãi

Giảm 15% (tối đa 150.000 VND) khi thanh toán Chạm trên POS Payoo tại hệ thống cửa hàng Califresh

Thời gian áp dụng: Từ 04/04 đến 30/06/2022

Một khách hàng có thể hưởng ưu đãi nhiều lần trong thời gian chương trình.

Khách hàng có nhu cầu cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ Hotline Payoo: 1900 54 54 78

Vui lòng xem danh sách cửa hàng áp dụng ưu đãi tại đây.

Liên hệ

Media

Hội sở

Yêu cầu của bạn

 

Liên kết với chúng tôi

Đăng ký nhận bản tin