Ưu đãi

Giảm đến 60.000 VND

Thời gian áp dụng: Từ 01/04 đến 30/06/2022

Điều kiện áp dụng:

Ưu đãi

Điều kiện

Ưu đãi 20.000 VND beDelivery (chuyến > 40.000 VND)

 • Giảm 20.000 VND cho các chuyến beDelivery/be Shopping từ 40.000 VND trở lên.
 • Ưu đãi áp dụng tại các tỉnh thành mà Be cung cấp dịch vụ.
 • Không sử dụng cùng với các khuyến mại khác của Be.
 • Khuyến mại không bao gồm phụ phí.

Nhập mã BCMC40 - Ưu đãi 40.000 VND beBike/beCar/beTaxi (chuyến > 80.000 VND)

 • Giảm 40.000 VND cho các chuyến beBike/beCar/beTaxi đi từ 80.000 VND trở lên.
 • Ưu đãi áp dụng tại các tỉnh thành mà Be cung cấp dịch vụ.
 • Vào mục Khuyến mại, nhập mã BCMC40 để được áp dụng ưu đãi.
 • Không sử dụng cùng với các khuyến mại khác của Be.
 • Khuyến mại không bao gồm phụ phí.

Nhập mã BCMC60 - Ưu đãi 60.000 VND beCar/beTaxi khi đi/đến sân bay

 • Giảm 60.000 VND beCar/beTaxi cho các chuyến đi hoặc đến sân bay.
 • Ưu đãi được áp dụng cho những chuyến đi có điểm đón hoặc điểm trả khách tại Sân bay Tân Sơn Nhất hoặc Sân bay Nội Bài.
 • Vào mục Khuyến mại, nhập mã BCMC60 để được áp dụng ưu đãi.
 • Không sử dụng cùng với các khuyến mại khác của Be.
 • Khuyến mại không bao gồm phụ phí.

Liên hệ

Media

Hội sở

Yêu cầu của bạn

 

Liên kết với chúng tôi

Đăng ký nhận bản tin