Ưu đãi

Ưu đãi:

  • Quyền lợi bảo hiểm khi mua sắm trực tuyến là quyền lợi dành cho các chủ thẻ Visa Classic, Gold, Platinum, Signature và Infinite khi sử dụng thẻ Visa để thanh toán, giúp mang lại sự bảo vệ cần thiết để chủ thẻ yên tâm mua sắm.
  • Quyền lợi bảo vệ từ 4.600.000 VND và lên đến 23.000.000 VND cho mỗi sự kiện bảo hiểm hoặc cộng gộp năm, tùy theo hạng thẻ.

Phạm vi bảo hiểm được áp dụng đối với:

  • Hàng hóa không được giao sau 30 ngày từ ngày giao hàng dự kiến
  • Hàng hóa giao không đúng hoặc không đầy đủ
  • Hàng hóa giao có lỗi hoặc hư hỏng trong quá trình giao Quyền lợi bảo hiểm này được cung cấp bởi AIG và tài trợ bởi Visa và hoàn toàn không yêu cầu đăng ký trước đối với thẻ của bạn hay khi thực hiện thanh toán.

Bạn chỉ cần truy cập vào Cổng thông tin Quyền lợi bảo hiểm AIG cho chủ thẻ Visa khi cần yêu cầu bồi thường và nhớ sử dụng thẻ Visa của bạn cho mỗi giao dịch mua sắm.

Thời gian áp dụng: Từ nay đến 30/09/2022

Để tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng truy cập www.aig.com/visa/apac

Liên hệ: vncustomercare@aig.com / +84 2839113505

Liên hệ

Media

Hội sở

Yêu cầu của bạn

 

Liên kết với chúng tôi

Đăng ký nhận bản tin