Ưu đãi

Giảm đến 20% khi đặt phòng khách sạn toàn cầu

  • Giảm 20% vào ngày đặc biệt (07/07, 08/08, 09/09, 10/10, 11/11 và 12/12 trong năm 2022)
  • Giảm 10% vào tất cả các ngày còn lại

Thời gian đặt phòng: 01/07/2022 – 31/12/2022

Thời gian lưu trú: 01/07/2022 – 31/03/2023

Lưu ý: Ưu đãi chỉ áp dụng tại các khách sạn có thể hiện dòng chữ “ĐỦ TIÊU CHUẨN NHẬN KHUYẾN MẠI”, chấp nhận thanh toán trả trước và đặt phòng phải được thực hiện tại đường dẫn hợp lệ như chỉ định: www.agoda.com/visavn.

Xem chi tiết Điều khoản điều kiện chương trình tại đây.

Liên hệ

Media

Hội sở

Yêu cầu của bạn

 

Liên kết với chúng tôi

Đăng ký nhận bản tin