Ưu đãi

Thời gian áp dụng: Từ nay đến 31/12/2022

  • Thời gian đặt phòng: Bây giờ - 31/12/2022
  • Thời gian lưu trú: Bây giờ - 31/03/2023

Hướng dẫn sử dụng ưu đãi trên ứng dụng Agoda (Agoda App):

  • Nhấp vào nút “Get Promo on App” (hoặc quét mã vạch) tại đường dẫn www.agoda.com/sacombank
  • Ứng dụng Agoda sẽ được mở trên thiết bị di dộng của bạn.
  • Chọn khách sạn và loại phòng có dòng chữ “Khuyến Mãi Hợp Lệ”/Thẻ khuyến mãi
  • Vui lòng nhập 16 số thẻ hợp lệ của Sacombank tại bước thanh toán
  • Khuyến Mãi sẽ được thể hiện tại bước “Chi tiết thanh toán”

(Khách hàng không nhận được ưu đãi, vui lòng thoát ra & nhấp lại đường dẫn www.agoda.com/sacombank)

Liên hệ

Media

Hội sở

Yêu cầu của bạn

 

Liên kết với chúng tôi

Đăng ký nhận bản tin