Ưu đãi

Giảm 7% khi đặt phòng

Thời gian đặt phòng: Từ 15/08/2022 đến 31/07/2023

Thời gian lưu trú: Từ 15/08/2022 đến 31/10/2023

Link website áp dụng: www.agoda.com/jcbvn

Điều kiện áp dụng:

  1. Áp dụng tại các khách sạn ĐỦ TIÊU CHUẨN NHẬN KHUYẾN MẠI, chấp nhận thanh toán trả trước và đặt phòng phải được thực hiện tại đường dẫn hợp lệ như chỉ định: www.agoda.com/jcbvn
  2. Áp dụng trên giá trị phòng (trước thuế, phí phục vụ và các loại phí phụ thu khác – nếu có).
  3. Áp dụng khi khách hàng sử dụng thẻ JCB để thanh toán, không áp dụng cho các giao dịch chọn hình thức thanh toán trực tiếp tại khách sạn.
  4. Ưu đãi không được chuyển đổi, cộng dồn và không được sử dụng kết hợp với bất kỳ giảm giá/khuyến mãi khác.
  5. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, quyết định của Agoda là quyết định cuối cùng.
  6. JCB và / hoặc Agoda có thể thay đổi điều kiện vào bất cứ thời điểm nào.
  7. Chi tiết, vui lòng liên hệ Hotline Agoda: +842844582393.

Liên hệ

 1900 5555 88 – 1800 5858 88
 ask@sacombank.com 

Media

Hội sở

Yêu cầu của bạn

 

Liên kết với chúng tôi

Đăng ký nhận bản tin