Ưu đãi

Ưu đãi cho chủ thẻ Sacombank: Tặng gói ưu đãi trị giá tối đa 1.145.000 VND

Điều kiện & điều khoản

  1. Áp dụng cho khách hàng mới là chủ thẻ Sacombank tải ứng dụng Be và sử dụng các dịch vụ trên ứng dụng Be lần đầu.
  2. Cách thức hưởng ưu đãi: Nhập mã ưu đãi “BESACOMBANK” tại phần nhập mã khuyến mại/ưu đãi trên ứng dụng Be.
    Gói ưu đãi có giá trị sử dụng trong 15 ngày kể từ ngày chủ thẻ nhận được gói ưu đãi.
    Xem chi tiết gói ưu đãi tại đây
  3. Chủ thẻ phải thanh toán bằng thẻ để nhận được ưu đãi.

Thời gian & Địa điểm

Từ 01/11 đến 31/12/2020
Ứng dụng Be

Liên hệ

Media

Hội sở

Yêu cầu của bạn

 

Liên kết với chúng tôi

Đăng ký nhận bản tin