Ưu đãi

Tặng thưởng đến 70.000 VND và hoàn tiền đến 30%

Thời gian áp dụng: Từ 05/04/2022 đến 30/06/2022

Chương trình 1: Ưu đãi KH mới ShopBack: Tặng thưởng 70.000 VND + hoàn tiền tiêu chuẩn đến 30% cho đơn hàng đầu tiên với giao dịch tối thiểu từ 1.000.000 VND trên ShopBack

Chương trình 2: Ưu đãi KH hiện hữu ShopBack: Tặng thưởng 50.000 VND + hoàn tiền tiêu chuẩn đến 30% cho đơn hàng tiếp theo với giao dịch tối thiểu từ 1.000.000 VND trên ShopBack.

  • Áp Dụng hơn 40 đối tác Travel, EL, H&B
  • Thể lệ chương trình tại đây

Điều kiện - điều khoản:

  • Ưu đãi trên được áp dụng cho chủ thẻ TD Quốc tế Sacombank.
  • Chủ thẻ phải thanh toán bằng Thẻ để nhận được những ưu đãi.
  • Trong trường hợp có các chương trình ưu đãi khác, Chủ Thẻ chỉ được tham gia một chương trình duy nhất có giá trị cao nhất, không được áp dụng nhiều hơn một chương trình ưu đãi cùng một lúc.

Địa điểm ưu đãi: https://app.shopback.com/vnm/partner/sacombank

Email: hotro@goshopback.vn

Website: https://www.goshopback.vn/

Liên hệ

Media

Hội sở

Yêu cầu của bạn

 

Liên kết với chúng tôi

Đăng ký nhận bản tin