Điều kiện, điều khoản

  1. Chương trình có thể kết thúc sớm khi đạt ngân sách tối đa.
  2. Có tổng cộng 300 lượt ưu đãi trong suốt thời gian chương trình.
  3. Ưu đãi này không có giá trị quy đổi thành tiền mặt và không thể chuyển nhượng cho người khác.

Trong trường hợp có các chương trình ưu đãi khác, chủ thẻ chỉ được tham gia một chương trình duy nhất có giá trị cao 

Áp dụng tại: website sendo.vn/App Sendo

Liên hệ

 1900 5555 88
 ask@sacombank.com 

Media

Hội sở

Yêu cầu của bạn

 

Liên kết với chúng tôi

Đăng ký nhận bản tin