Ưu đãi

Giảm 500.000 VND cho đơn hàng từ 10.000.000 VND

Thời gian áp dụng: Từ ngày 10/04/2022 đến hết ngày 30/06/2022

Điều kiện chương trình:

  • Áp dụng tất cả sản phẩm tại hệ thống Nguyễn Kim trên toàn quốc có giá trị hóa đơn thanh toán từ 10.000.000 VND (là số tiền sau khi trừ tất cả ưu đãi, khuyến mãi khác tại Nguyễn Kim) và có số tiền thanh toán sau cùng bằng Thẻ qua máy POS phải từ 9.500.000 VND.
  • Ưu đãi dành cho: Khách hàng thanh toán đơn hàng bằng Thẻ tín dụng quốc tế Sacombank*. (*) Thẻ tín dụng quốc tế cá nhân Sacombank: Thẻ có 6 số đầu là 356062, 356480,356481, 436438, 423238, 455376, 466243, 472074, 472075, 486265, 512341, 526830, 552332.
  • Số lượt ưu đãi của chương trình: 600 lượt
  • Mỗi Thẻ được ưu đãi 01 lần trong thời gian chương trình
  • Ưu đãi được áp dụng đồng thời với các ưu đãi khác hiện có tại TTMS Nguyễn Kim và chương trình Trả góp 0%.
  • Giao dịch phải thỏa mãn điều kiện giao dịch thành công, không áp dụng ưu đãi đối với các giao dịch hủy, giao dịch hoàn một phần hoặc hoàn 100%.
  • Chương trình có thể kết thúc sớm khi đạt số lượt ưu đãi tối đa.

Địa điểm áp dụng: Hệ thống TTMS Nguyễn Kim toàn quốc (chi tiết địa chỉ tại: https://www.nguyenkim.com/cac-trung-tam-mua-sam-nguyen-kim.html)

Hotline TTMS Nguyễn Kim: 1800 6800

Liên hệ

Media

Hội sở

Yêu cầu của bạn

 

Liên kết với chúng tôi

Đăng ký nhận bản tin