Ưu đãi

Nội dung ưu đãi: Hoàn 20% (tối đa 200.000 VND) cho đơn hàng từ 400.000 VND

Thời gian ưu đãi: Thứ 6, Thứ 7, Chủ nhật hàng tuần từ 01/10 đến 31/12/2021

Điều kiện - Điều khoản:

  • Áp dụng cho chủ thẻ tín dụng quốc tế cá nhân Sacombank (bao gồm Thẻ chính & thẻ phụ).
  • Mỗi chủ thẻ được ưu đãi hoàn tiền 02 (hai) lần/tháng trong thời gian chương trình.
  • Thanh toán 100% giá trị hóa đơn tham gia chương trình bằng thẻ tín dụng quốc tế cá nhân Sacombank
  • Thời gian hoàn tiền vào ngày 25 hàng tháng
  • Chương trình hoàn tiền Sacombank có thể kết thúc sớm nếu hết ngân sách
  • Áp dụng khi thanh toán tại Website https://www.gkitchen.com và Ứng dụng của G-Kitchen

Liên hệ

Media

Hội sở

Yêu cầu của bạn

 

Liên kết với chúng tôi

Đăng ký nhận bản tin