Ưu đãi

Nội dung: Giảm 5% vé TP.HCM đi Mỹ/Canada/Đài Bắc tại http://www.evaair.com/

Thời gian: 20/4/2021 - 31/12/2021

Điều kiện:

  • Áp dụng cho tất cả chủ thẻ Sacombank.
  • Chủ thẻ phải thanh toán bằng thẻ để nhận được những ưu đãi
  • Ưu đãi không quy đổi ra tiền mặt, hoặc sản phẩm và giảm giá không chuyển nhượng cho người khác
  • Trường hợp có chương trình ưu đãi khác, Chủ Thẻ được tham gia một chương trình có giá trị cao nhất.

Đặt vé tại: https://booking.evaair.com/flyeva/EVA/b2c/booking-bankdiscount.aspx

Hotline: 028-38217 263

Website: www.evaair.com

Liên hệ

1900 5555 88

 ask@sacombank.com

Chi nhánh/Phòng giao dịch gần nhất 

Media

Hội sở

Yêu cầu của bạn

 

Liên kết với chúng tôi

Đăng ký nhận bản tin