Ưu đãi

Giảm 25% và hoàn thêm 1.000.000 VND khi mua Samsung Note 10 hoặc Samsung Note 10 Plus tại www.sshop.vn/sacombank 

Điều kiện

Áp dụng cho 200 chủ thẻ đầu tiên thực hiện giao dịch sớm nhất và thỏa điều kiện chương trình.
Loại thẻ áp dụng: Thẻ tín dụng quốc tế Visa Infinite, JCB Ultimate, Visa Signature, World Mastercard, Visa Platinum (không áp dụng đối với chủ thẻ phụ).
Mỗi chủ thẻ được hưởng ưu đãi hoàn tiền 01 lần duy nhất cho lần giao dịch đầu tiên trong suốt thời gian chương trình.
Chương trình không áp dụng đối với các giao dịch bị hủy hoặc các giao dịch hoàn trả toàn bộ hoặc một phần tiền. 
 

Thời gian

Từ 18/01 đến 28/02/2020

Liên hệ

Media

Hội sở

Yêu cầu của bạn

 

Liên kết với chúng tôi

Đăng ký nhận bản tin