Ưu đãi

Nhập mã SACOMBANK để hưởng ưu đãi tại App AICare

  • Giảm 20%Trợ lý sức khỏe thông minh AI.Care
  • Giảm 35% Dịch vụ Hỗ trợ y tế khẩn cấp toàn cầu 24/7

Thời gian áp dụng: Từ 01/06/2022 đến 31/08/2022

Điều kiện & điều khoản

  • Ưu đãi trên được áp dụng cho chủ thẻ TDQT Sacombank.
  • Chủ thẻ phải thanh toán bằng Thẻ để nhận được những ưu đãi.
  • Các ưu đãi không thể quy đổi ra tiền mặt, hoặc sản phẩm và giảm giá không thể chuyển nhượng cho người khác.
  • Trong trường hợp có các chương trình ưu đãi khác, Chủ Thẻ chỉ được tham gia một chương trình duy nhất có giá trị cao nhất, không được áp dụng nhiều hơn một chương trình ưu đãi cùng một lúc.

Địa điểm áp dụng Ưu đãi: áp dụng tại app AICare 

Hotline: 1900 6819

Email: cskh@gotrust.vn

Website: https://aicare.asia/

Liên hệ

Media

Hội sở

Yêu cầu của bạn

 

Liên kết với chúng tôi

Đăng ký nhận bản tin