Ưu đãi

Miễn phí chuyển đổi trả góp kỳ hạn 6 tháng 12 tháng khi mua sắm, thanh toán trị giá từ 15.000.000 VND bằng thẻ tín dụng quốc tế cá nhân Sacombank JCB (gồm thẻ chính và thẻ phụ) từ 17/06 - 15/09/2022

Để tham gia ưu đãi, chủ thẻ nhắn tin SMS gửi 8149 (phí 1.500 VND) ngay sau khi giao dịch thanh toán:

Kỳ hạn

6 tháng

12 tháng

Cú pháp SMS

THE_ TGJCB_<Mã giao dịch>_ 6T

THE_ TGJCB_<Mã giao dịch>_ 12T

* "_": là khoảng trắng.

* Mã giao dịch (mã chuẩn chi – APP CODE) gồm 6 số in trên hóa đơn, hoặc được Sacombank gửi qua tin nhắn, hoặc khách hàng có thể tra cứu qua Hotline 1900 5555 88.

Chi tiết thể lệ tại đây.

Liên hệ

Media

Hội sở

Yêu cầu của bạn

 

Liên kết với chúng tôi

Đăng ký nhận bản tin