Ưu đãi

Hoàn tiền 50% (tối đa 1.000.000 VND) cho hóa đơn từ 500.000 VND trở lên khi thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế cá nhân Sacombank tại các điểm ưu đãi thuộc chương trình.

Xem Danh sách điểm ưu đãi áp dụng tại đây.

Thời gian áp dụng: Từ 14/01 đến 28/02/2022.

Điều kiện hoàn tiền:

  • Mỗi Khách hàng được ưu đãi 01 lần trong suốt thời gian diễn ra chương trình, áp dụng cho giao dịch hợp lệ đầu tiên.
  • Chỉ áp dụng cho chủ thẻ chính, không áp dụng giao dịch của chủ thẻ phụ.
  • Không áp dụng trường hợp cộng dồn hóa đơn.

Vui lòng xem chi tiết Thể lệ chương trình tại đây.

Liên hệ

Media

Hội sở

Yêu cầu của bạn

 

Liên kết với chúng tôi

Đăng ký nhận bản tin