Ưu đãi

Từ nay đến 29/02/2020, chủ thẻ tín dụng Sacombank được hoàn tiền 3 - 5% (không giới hạn số tiền được hoàn) phí bảo hiểm thực thu kỳ đầu tiên (IP) của Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mở mới tại bất kỳ Chi nhánh/Phòng giao dịch Sacombank trên toàn quốc:

  • Hoàn 3%/IP/hợp đồng đối với hợp đồng có 20.000.000 VND ≤ IP < 35.000.000 VND
  • Hoàn 5%/IP/hợp đồng đối với hợp đồng có IP ≥ 35.000.000 VND

Mỗi chủ thẻ có thể tham gia đồng thời nhiều hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Đăng ký bảo hiểm ngay

Chưa có thẻ tín dụng Sacombank? Mở thẻ ngay - Điều kiện thu nhập chỉ từ 3 triệu VND/tháng

Vui lòng tham khảo Thể lệ ưu đãi tại đây

Liên hệ

Media

Hội sở

Yêu cầu của bạn

 

Liên kết với chúng tôi

Đăng ký nhận bản tin