Điều kiện áp dụng

  • Áp dụng cho thẻ tín dụng & thẻ thanh toán Visa
  • Chỉ áp dụng cho món nước. Giảm 10.000 VND trên mỗi thức uống và áp dụng tối đa cho 2 thức uống trong mỗi giao dịch
  •  Áp dụng tất cả các ngày trong tuần, kể cả ngày lễ và cuối tuần

Liên hệ

Media

Hội sở

Yêu cầu của bạn

 

Liên kết với chúng tôi

Đăng ký nhận bản tin