Ưu đãi 1

Ưu đãi với thẻ Sacombank Visa từ nay đến 30/06/2021:

GRAB: Giảm 20.000 VND/ hóa đơn từ 40.000 VND cho Grab Car, Grab Bike, Grab Express với mã ưu đãi STBVISA

 • Áp dụng tất cả các ngày trong tuần
 • Mỗi tài khoản sử dụng tối đa 2 mã/tuần,12 mã/toàn bộ chương trình

TIKI: Giảm 30.000 VND cho hóa đơn từ 150.000 VND

 • Áp dụng từ thứ 2 đến thứ 5
 • Mỗi tài khoản được ưu đãi tối đa 1 lượt/tuần,12 lượt/toàn bộ chương trình

SHOPEE: Giảm 30.000 VND cho hóa đơn từ 150.000 VND

 • Áp dụng từ thứ 2 đến thứ 5
 • Mỗi tài khoản được ưu đãi tối đa 2 lượt/tuần,12 lượt/toàn bộ chương trình

GONGCHA: Giảm 20.000 VND cho hóa đơn từ 40.000 VND

 • Áp dụng vào thứ 6, thứ 7
 • Mỗi khách hàng được 12 lượt ưu đãi/toàn bộ chương trình

PHÚC LONG: Giảm 20.000 VND cho hóa đơn từ 40.000 VND

 • Áp dụng vào thứ 6, thứ 7
 • Mỗi khách hàng được 12 lượt ưu đãi/toàn bộ chương trình

CGV: Mua vé xem phim 2D với giá chỉ 50.000 VND

 • Áp dụng vào thứ 6, thứ 7
 • Mỗi khách hàng được 12 lượt ưu đãi/toàn bộ chương trình

INNISFREE: Giảm 50.000 VND cho hóa đơn từ 250.000 VND

 • Áp dụng vào thứ 6, thứ 7
 • Mỗi khách hàng được 12 lượt ưu đãi/toàn bộ chương trình

LOTTERIA:T ặng combo món ăn + Pepsi (S) trị giá 25.000 VND hoặc quà tặng giá trị tương đương cho hóa đơn từ 50.000 VND

 • Áp dụng vào thứ 6, thứ 7
 • Mỗi khách hàng được ưu đãi tối đa 12 lượt/toàn bộ chương trình
 • Mã QR:

Tổng số lượt ưu đãi tại mỗi đơn vị có giới hạn. Vui lòng tham khảo chi tiết Thể lệ chương trình tại đây.

 

Ưu đãi 2

Ưu đãi với thẻ Sacombank Visa từ nay đến 30/06/2021

Áp dụng vào mỗi thứ 2 & 5 hàng tuần

NOW: Giảm ngay 50.000 VND/ hóa đơn cho khách hàng mới 20.000 VND/ hóa đơn cho khách hàng cũ trên Now

Chi tiết: Xem tại đây

KOI: Giảm 20.000 VND/ hóa đơn khi thanh toán Chạm tại KOI THÉ – Tối đa 300 mã/ ngày

Chi tiết: Xem tại đây

PHÚC LONG: Nhận Voucher 20.000 VND khi thanh toán trên ứng dụng Samsung Pay - Tối đa 600 mã/ ngày

Chi tiết: Xem tại đây.

TIKI: Giảm ngay 50.000 VND cho khách hàng mới với hóa đơn từ 100.000 VND (tối đa 150 mã/ ngày) và 20.000 VND cho khách hàng cũ với hóa đơn 100.000 VND (tối đa 250 mã/ ngày)

Chi tiết: Xem tại đây

LAZADA: Giảm ngay 50.000 VND cho khách hàng mới với hóa đơn từ 100.000VND (tối đa 150 mã/ ngày) và 20.000 VND cho khách hàng cũ với hóa đơn từ 100.000 VND (tối đa 250 mã/ ngày)

Chi tiết: Xem tại đây. 

GRAB: Giảm ngay 50.000 VND cho khách hàng mới20.000 VND cho khách hàng cũ

Chi tiết: Xem tại đây. 

MAI LINH: Giảm 20.000 VND với hóa đơn 50.000 VND khi thanh toán Chạm - Tối đa 360 mã/ ngày

Chi tiết: Xem tại đây. 

CGV: Mua vé 50.000 VND khi thanh toán Chạm - Tối đa 250 mã/ ngày

Chi tiết: Xem tại đây. 

Liên hệ

Media

Hội sở

Yêu cầu của bạn

 

Liên kết với chúng tôi

Đăng ký nhận bản tin