Vui lòng xem danh sách khách hàng được hoàn tiền

Từ ngày 25/09/2021 - 31/01/2022, khách hàng mở mới thẻ tín dụng cá nhân Sacombank Visa sẽ nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn

1. Hoàn 100% Phí thường niên

 • Nội dung 
  • Hoàn 100% phí thường niên (PTN) tối đa 1 triệu đồng khi mở mới thẻ tín dụng Visa và phát sinh doanh số giao dịch thanh toán tối thiểu đối với thẻ Classic là 1 triệu đồng và 2 triệu đồng đối với thẻ tín dụng Platinum, Platinum Cashback, Signature, Infinite trong vòng 30 ngày kể từ ngày kích hoạt thẻ.
  • Chỉ áp dụng cho chủ thẻ chính và có code phí là 100% PTN năm đầu tiên. Đối với các KH sử dụng gói combo, chương trình chỉ áp dụng hoàn tiền PTN thẻ tín dụng.
 • Đối tượng 
  • Khách hàng mở mới thẻ tín dụng cá nhân Sacombank Visa
  • Không bao gồm CBNV, chủ thẻ phụ và thẻ liên kết

  2. Tặng ví đựng thẻ thời thượng

 • Nội dung

Khách hàng mở mới thẻ tín dụng Visa trong thời gian diễn ra chương trình sẽ nhận được ví đựng thẻ, cụ thể:

Loại thẻ  Quà tặng 
 • Thẻ tín dụng Visa Classic
 • Thẻ tín dụng Visa Platinum
 • Thẻ tín dụng Visa Platinum Cashback
 • Thẻ tín dụng Visa Signature
 • Thẻ tín dụng Visa Infinite
 

 

 • Đối tượng 
  • Khách hàng mở mới thẻ tín dụng cá nhân Sacombank Visa
  • Bao gồm thẻ phụ
  • Không bao gồm CBNV
  • Áp dụng đồng thời cho KH được miễn/giảm phí thường niên.
  • Quà tặng xét theo chủ thẻ: một chủ thẻ chính và tối đa 02 chủ thẻ phụ được nhận quà.
 • Điều kiện 
  • Khách hàng thỏa điều kiện là khách hàng lần đầu mở mới thẻ tín dụng Sacombank Visa hoặc đã thanh lý toàn bộ thẻ tín dụng Sacombank Visa trước thời gian diễn ra chương trình 3 tháng.
  • Thẻ có thời gian phát hành thẻ, kích hoạt thẻ được ghi nhận trên hệ thống Sacombank trong thời gian khuyến mãi của chương trình.
  • Mỗi ưu đãi khách hàng chỉ được áp dụng 01 lần trong suốt thời gian chương trình, chỉ áp dụng cho thẻ thỏa điều kiện đầu tiên.
  • Khách hàng được áp dụng đồng thời các CTKM khác nếu thời gian CTKM còn hiệu lực.
 • Xem chi tiết Thể lệ Tại đây
 • Mở thẻ ngay Tại đây
 1900 5555 88
 ask@sacombank.com 

Hội sở

Yêu cầu của bạn

 

Liên kết với chúng tôi

Đăng ký nhận bản tin