Chương trình ưu đãi 1

a. Đối tượng:

  • Khách hàng mở mới thẻ tín dụng cá nhân Sacombank Visa
  • Không bao gồm CBNV và chủ thẻ phụ

b. Nội dung:

  •  Hoàn phí thường niên (PTN) tối đa 1 triệu đồng khi khách hàng mở mới thẻ tín dụng Visa và phát sinh giao dịch thanh toán tối thiểu đối với thẻ Classic là 1 triệu đồng và 2 triệu đồng đối với thẻ tín dụng Platinum, Platinum Cashback, Signature, Infinite trong vòng 30 ngày kể từ ngày kích hoạt thẻ.
  • Chỉ áp dụng cho chủ thẻ chính và có code phí là 100% PTN năm đầu tiên.

Chương trình ưu đãi 2

a. Đối tượng:

  • Khách hàng mở mới thẻ tín dụng cá nhân Sacombank Visa, bao gồm chủ thẻ phụ

b. Nội dung:

- Khách hàng mở mới thẻ tín dụng cá nhân Sacombank Visa sẽ nhận được quà tặng:

  • Ví đựng card Sacombank: Thẻ tín dụng Visa Classic
  • Túi thể thao Sacombank: Thẻ tín dụng Visa Platinum, Visa Platinum Cashback, Visa Signature, Visa Infinite

- Áp dụng đồng thời cho Khách hàng được miễn/giảm phí thường niên.

- Quà tặng xét theo chủ thẻ: một chủ thẻ chính và tối đa 02 chủ thẻ phụ được nhận quà.

Điều kiện áp dụng

  • Khách hàng thỏa điều kiện là khách hàng lần đầu mở mới thẻ tín dụng Sacombank Visa hoặc đã thanh lý toàn bộ thẻ tín dụng Sacombank Visa trước thời gian diễn ra chương trình 3 tháng. Thẻ có thời gian phát hành thẻ, kích hoạt thẻ được ghi nhận trên hệ thống Sacombank trong thời gian khuyến mãi của chương trình.
  • Mỗi ưu đãi khách hàng chỉ được áp dụng 01 lần trong suốt thời gian chương trình, chỉ áp dụng cho thẻ thỏa điều kiện đầu tiên.
  • Khách hàng được áp dụng đồng thời các CTKM khác nếu thời gian CTKM còn hiệu lực.

Xem chi tiết thể lệ tại đây!

Liên hệ

 1900 5555 88
 ask@sacombank.com 

Media

Hội sở

Yêu cầu của bạn

 

Liên kết với chúng tôi

Đăng ký nhận bản tin