Ưu đãi

Giảm đến 200.000 VND tại 10 nhà hàng, quán café

  • Ưu đãi 50.000 VND: KOI Thé, BreadTalk, TOUS les JOURS, Mylife Coffee
  • Ưu đãi 100.000 VND: Starbucks, Al Fresco's, Cơm Niêu Kombo
  • Ưu đãi 200.000 VND: Manwah, Hutong, GoGi House

Thời gian áp dụng: Từ 04/06 đến 17/07/2022

Xem chi tiết địa điểm áp dụng tại đây

Xem chi tiết điều khoản điều kiện chương trình tại đây.

Liên hệ

Media

Hội sở

Yêu cầu của bạn

 

Liên kết với chúng tôi

Đăng ký nhận bản tin