Ưu đãi

Từ ngày 15/09/2020 đến 30/11/2020.

Hoàn tiền 0.5% giá trị hóa đơn thanh toán giao dịch Nội địa,

Hoàn tiền 1% giá trị hóa đơn thanh toán giao dịch Quốc tế.

Dành cho khách hàng phát sinh giao dịch thanh toán Online và POS tại điểm chấp nhận thanh toán.

Mỗi khách hàng chỉ được hoàn tiền đối với giao dịch đầu tiên trong ngày có giá trị từ 2.000.000 đồng trở lên;

Số tiền hoàn không vượt quá 50.000 đồng/ngày.

Chi tiết xem Thể lệ chương trình tại đây!

Media

Hội sở

Yêu cầu của bạn

 

Liên kết với chúng tôi

Đăng ký nhận bản tin