Ưu đãi

Hoàn đến 50% khi dùng Scan & Go và thanh toán bằng thẻ Plus qua app VinID từ nay đến 15/12/2019:

  • Hoàn 50 điểm VinID (tương ứng với 50.000 VND) cho đơn hàng từ 200.000 VND đến dưới 300.000 VND
  • Hoàn 150 điểm VinID (tương ứng với 150.000 VND) cho đơn hàng có giá trị từ 300.000 VND trở lên

Vui lòng xem chi tiết chương trình tại đây

Liên hệ

Media

Hội sở

Yêu cầu của bạn

 

Liên kết với chúng tôi

Đăng ký nhận bản tin