Ưu đãi

- Khi thực hiện tính năng giới thiệu bạn bè trên ứng dụng Sacombank Pay thành công, người giới thiệu sẽ nhận 50.000 VNĐ/lượt giới thiệu

- Người giới thiệu là khách hàng (KH) thực hiện định danh tài khoản Sacombank Pay thông qua thông tin cá nhân/thông tin thẻ trong thời gian CTKM diễn ra (bao gồm CBNV)

- Người được giới thiệu là KH đăng ký mới tài khoản Sacombank Pay trong thời gian CTKM diễn ra;

- Chi tiết xem tại đây

 

Thời gian

Từ 15/05/2020 đến 15/07/2020

Liên hệ

Media

Hội sở

Yêu cầu của bạn

 

Liên kết với chúng tôi

Đăng ký nhận bản tin