• Chủ thẻ Visa Infinite & Visa Signature sẽ được ưu đãi 2 món chính miễn phí từ thực đơn của Visa.
  • Chủ thẻ Visa Platinum sẽ được ưu đãi 1 món chính miễn phí từ thực đơn của Visa.

Hội sở

Yêu cầu của bạn

 

Liên kết với chúng tôi

Đăng ký nhận bản tin