Tặng 50.000đ/hợp đồng cho khách hàng:

  • Đăng ký dịch vụ UTTT hóa đơn Điện tại Sacombank từ ngày 01/04/2015 – 30/04/2015 và có phát sinh giao dịch thanh toán tại Sacombank qua kết nối Payoo trong tháng 05/2015
  • Đăng ký dịch vụ UTTT hóa đơn Điện tại Sacombank từ ngày 01/05/2015 – 31/05/2015 và có phát sinh giao dịch thanh toán tại Sacombank qua kết nối Payoo trong tháng 06/2015
  • Không giới hạn số lượng hợp đồng trên một khách hàng
Khách hàng cá nhân & doanh nghiệp đăng ký và sử dụng dịch vụ Sacombank - Ủy thác thanh toán tự động hóa đơn điện EVN Hà Nội qua kết nối Payoo tại 14 quận/huyện triển khai khuyến mại thỏa mãn thể lệ chương trình.
Từ 01/04/2015 – 31/05/2015 tại Chi Nhánh/Phòng Giao Dịch của Sacombank tại địa bàn Thành phố Hà Nội. 
  1900 5555 88
  ask@sacombank.com 
 Chi nhánh/Phòng giao dịch gần nhất

Hội sở

Yêu cầu của bạn

 

Liên kết với chúng tôi

Đăng ký nhận bản tin