• Hoàn 10%, tối đa 50.000 đồng/hóa đơn cho khách hàng cá nhân đăng ký mới dịch vụ ủy thác thanh toán hóa đơn tự động – hóa đơn điện của các Công ty Điện lực Lâm Đồng, Bình Phước, Hậu Giang và có phát sinh ít nhất 1 giao dịch thanh toán thành công trong khoảng thời gian từ ngày 03/10/2016 đến 31/12/2016.
 • Ưu đãi thêm cho khách hàng cá nhân lần đầu mở tài khoản thanh toán, đăng ký gói Combo và dịch vụ ủy thác thanh toán tự động hóa đơn điện:
   • Miễn phí quản lý tài khoản
   • Miễn phí báo giao dịch tự động
   • Miễn phí phát hành và phí thường niên thẻ thanh toán
   • Miễn phí duy trì dịch vụ eBanking 
   • Miễn duy trì số dư tài khoản tối thiểu
 • Thời gian ưu đãi: 1 năm
03/10/2016 – 31/12/2016
Vui lòng xem tại đây
Xem Danh sách khách hàng nhận thưởng của chương trình tại đây

Hội sở

Yêu cầu của bạn

 

Liên kết với chúng tôi

Đăng ký nhận bản tin