Nội dung chương trình

1. Mua vé máy bay, vé tàu qua mBanking:

  • Hoàn 50%, tối đa 200.000 đồng khi mua vé máy bay, vé tàu qua mBanking thành công.
  • Mỗi khách hàng được hoàn tiền 1 lần khi mua vé máy bay, 1 lần khi mua vé tàu.
  • Tổng ngân sách hoàn tiền: 300.000.000 đồng.

2. Ủy thác thanh toán hóa đơn (UTTT):

  • Hoàn 50% tối đa 50.000 đồng/hóa đơn khi đăng ký mới hợp đồng Ủy thác thanh toán hóa đơn điện và có phát sinh ít nhất 01 giao dịch thanh toán thành công từ 50.000 đồng.
  • Mỗi hợp đồng điện được hoàn tiền một lần. Mỗi khách hàng được hoàn tiền tối đa 10 hợp đồng.
  • Tổng ngân sách hoàn tiền: 300.000.000 đồng.


Thể lệ chương trình

Liên hệ

Media

Hội sở

Yêu cầu của bạn

 

Liên kết với chúng tôi

Đăng ký nhận bản tin