Ưu đãi

Hoàn tiền khi thanh toán học phí qua IB, MB, Sacombank Pay & UTTT, cụ thể:

  • Hoàn 20%, (tối đa 100.000 đồng) khi thanh toán học phí thành công qua (i) IB; (ii) MB; (iii) Sacombank Pay & (iv) UTTT.
  • Áp dụng 3000 hóa đơn đầu tiên mỗi tháng. Chương trình có thể kết thúc sớm nếu hết ngân sách hoặc hết lượt ưu đãi áp dụng tùy điều kiện nào đến trước.
  •  Mỗi khách hàng được hoàn tối đa 1 lần/tháng

Thể lệ chi tiết: xem tại đây

Liên hệ

Media

Hội sở

Yêu cầu của bạn

 

Liên kết với chúng tôi

Đăng ký nhận bản tin