Ưu đãi

Tặng 800 vali du lịch cho 800 khách hàng doanh nghiệp đăng nhập lần đầu vào Internet Banking và có phát sinh tối thiểu 03 giao dịch tài chính thành công qua Internet Banking hoặc Mobile Banking trong thời gian diễn ra chương trình.

Thể lệ

Vui lòng xem tại đây

Thời gian

Từ 17/07/2017 đến 08/10/2017

Media

Hội sở

Yêu cầu của bạn

 

Liên kết với chúng tôi

Đăng ký nhận bản tin