Danh sách 7.200 khách hàng nhận 50.000đ khi đăng nhập lần đầu vào Internet Banking và thực hiện nạp tiền điện thoại qua Internet Banking (xem tại đây).
Danh sách khách hàng nhận 25.000đ khi nạp tiền điện thoại vào 21/12/2016 qua Internet Banking (xem tại đây).
Danh sách khách hàng nhận 250.000đ khi nạp tiền điện thoại vào 21/12/2016 qua Internet Banking (xem tại đây).
Danh sách 60 khách hàng nhận 1.000.000đ – 10 khách hàng đầu tiên có tổng giá trị nạp tiền điện thoại cao nhất mỗi 2 tuần qua Internet Banking và Mobile Banking trong thời gian 12 tuần triển khai chương trình (xem tại đây). 

Hội sở

Yêu cầu của bạn

 

Liên kết với chúng tôi

Đăng ký nhận bản tin