Ưu đãi

Nguồn vốn ưu đãi 𝟭𝟬.𝟬𝟬𝟬 tỷ đồng dành cho khách hàng Doanh nghiệp và Cá nhân vay phục vụ sản xuất kinh doanh

Khách hàng có thể vay vốn ngắn hạn với lãi suất tối thiểu 6,5%/năm đối với doanh nghiệp và 8,5%/năm đối với cá nhân.

Liên hệ

Media

Hội sở

Yêu cầu của bạn

 

Liên kết với chúng tôi

Đăng ký nhận bản tin