Khách hàng 

Ưu đãi

Đối với Khách hàng mới tham gia đăng ký Nộp thuế điện tử

  • Miễn phí thực hiện Nộp thuế điện tử: đến hết 30/09/2016

Đối với Khách hàng hiện hữu đã và đang sử dụng dịch vụ Nộp thuế điện tử

  • Phí thực hiện Nộp thuế điện tử: 10.000 VND/món (chưa VAT)

Dành cho Khách hàng doanh nghiệp hiện hữu, mở thêm Tài khoản thanh toán chuyên nộp thuế trước 30/6/2015

  • Miễn phí quản lý tài khoản đến hết 2016
  • Không duy trì số dư tối thiểu

Hội sở

Yêu cầu của bạn

 

Liên kết với chúng tôi

Đăng ký nhận bản tin