Ưu đãi 1

Phân khúc KH

GNN có kỳ hạn vay

đến 3 tháng

GNN có kỳ hạn vay

đến 6 tháng

DNL / USME

Chỉ từ 4,8%/năm

Chỉ từ 6%/năm

SME / MSME

Chỉ từ 5,5%/năm

Chỉ từ 6,7%/năm

Đối tượng áp dụng: Áp dụng đối với KHDN đang giao dịch tại Sacombank thỏa các điều kiện:

- KH hiện không có nợ từ nhóm 2 trở lên tại bất kỳ TCTD nào.

- Trước khi tham gia nguồn hoặc trong vòng 02 tháng kể từ khi tham gia nguồn, KH sử dụng tối thiểu 2 SPDV trong các SPDV sau: Dịch vụ ngân hàng điện tử (iBanking, mBanking), chi lương, bảo lãnh, thanh toán quốc tế…

- Và các điều kiện khác liên hệ CN/PGD

Ưu đãi 2

Phân khúc KH

Đến 3 tháng

Đến 6 tháng

Lãi suất cho vay

Chỉ từ 4%/năm

Chỉ từ 4,5%/năm

Áp dụng đối với khoản vay/nhận nợ mới bằng VND và có kỳ hạn vay lên đến 6 tháng.

Đối tượng áp dụng: áp dụng đối với KHDN có hoạt động xuất khẩu và đáp ứng điều kiện vay USD theo quy định của Sacombank.

Đăng ký tư vấn tại đây!

Liên hệ

 1900 5555 88
 ask@sacombank.com 

Media

Hội sở

Yêu cầu của bạn

 

Liên kết với chúng tôi

Đăng ký nhận bản tin