ƯU ĐÃI

A. ƯU ĐÃI PHÍ
1. Đối tượng Khách hàng: Khách hàng doanh nghiệp mới và hiện hữu
2. Thời gian ưu đãi: đến hết 31.03.2020
3. Nguyên tắc ưu đãi: sử dụng càng nhiều, ưu đãi càng cao

4. Sản phẩm dịch vụ ưu đãi: Tài khoản thanh toán, eBanking, thanh toán quốc tế, bảo lãnh.
5. Nội dung ưu đãi:
5.1. Khách hàng mới:
a. Dịch vụ tài khoản:
(i) Phí dịch vụ:

 

(ii) Ưu đãi theo số dư bình quân (SDBQ) để ưu đãi phí thanh toán trong nước tại quầy:


(*) SDBQ của tháng trước sẽ được ưu đãi cho tháng hiện tại

b. Bảo lãnh, Thanh toán quốc tế:

 
5.2. Khách hàng hiện hữu:
a. Phí trên Ebanking: theo mức phí ưu đãi dành cho Khách hàng mới
b. Bảo lãnh, Thanh toán quốc tế
 

Y: doanh số tăng thêm của quý sau so với quý liền trước, mức ưu đãi áp dụng cho toàn bộ doanh số phát sinh trong quý tiếp theo.

B. TÍCH ĐIỂM ĐỔI QUÀ
1. Thời gian áp dụng: giao dịch phát sinh từ 01/09/2019 đến 30/11/2019
2. Cách thức quy đổi điểm: 2.000.000đ phí dịch vụ = 1 điểm đổi quà.
3. Quà tặng:


 

LIÊN HỆ

 1900 5555 88

 ask@sacombank.com

Chi nhánh/Phòng giao dịch gần nhất     

Media

Hội sở

Yêu cầu của bạn

 

Liên kết với chúng tôi

Đăng ký nhận bản tin