Nội dung chương trình

Tiêu chí

Doanh số 6 tháng cuối năm 2020 (X: đơn vị tính triệu USD)

Giá trị

quà tặng

Khách hàng giao dịch ngoại tệ

  • X ≥ 20 , và
  • Tăng 100% so với doanh số mua/bán của chính khách hàng tại Sacombank trong 6 tháng đầu năm 2020.
  • Ipad kèm bao da khắc logo Sacombank, và
  • Quà tặng doanh nhân cao cấp.
  • 8 ≤ X < 20, và
  • Tăng 110% so với doanh số mua/bán của chính khách hàng tại Sacombank trong 6 tháng đầu năm 2020.
  • Ipad kèm bao da khắc logo Sacombank.

Khách hàng giao dịch phái sinh giá cả hàng hóa

  • Doanh số đạt tối thiểu 1.800 lots trong 6 tháng cuối năm.
  • Ipad kèm bao da khắc logo Sacombank.

Ghi chú: các giải thưởng không thể trao đổi hoặc chuyển nhượng và không thể chuyển đổi thành tiền. Khách hàng đạt giải được ưu tiên theo danh sách thỏa điều kiện doanh số từ trên xuống.

 


Liên hệ

Media

Hội sở

Yêu cầu của bạn

 

Liên kết với chúng tôi

Đăng ký nhận bản tin