Chi tiết

Combo dịch vụ tài khoản

eBasic

Combo cơ bản

eMSME

Combo doanh nghiệp

 siêu nhỏ

eSME

Combo doanh nghiệp 

vừa & nhỏ

eUSME

Combo doanh nghiệp

 cận lớn

eLCORP

Combo doanh 

nghiệp lớn

Số dư bình quân tối thiểu của tháng liền trước (VND)

25.000.000

50.000.000

200.000.000

Thỏa thuận

Thỏa thuận

Phí combo (VND/tháng)(*)

89.000

99.000

299.000

Thỏa thuận

Thỏa thuận

A. Phí quản lý, duy trì dịch vụ

Quản lý tài khoản

Ngân hàng điện tử (phí duy trì dịch vụ tối đa 2 user, phí xác thực qua SMS OTP tối đa 1 user)

SMS báo giao dịch tự động (tối đa 2 thuê bao)
Phí phát hành + phí thường niên thẻ ghi nợ Doanh nghiệp


Miễn phí


Miễn phí


Miễn phí


Miễn phí


Miễn phí

Phí phát hành + phí thường niên

 thẻ tín dụng Doanh nghiệp(**)


Miễn phí


Miễn phí


Miễn phí

B. Phí giao dịch

Nộp thuế trực tuyến (Kênh eBanking,

 Cổng thông tin Tổng cục thuế, Tổng cục Hải quan)


Miễn phí


Miễn phí


Miễn phí


Miễn phí


Miễn phí

IB/MB - Chuyển khoản đi trong hệ thống khác tỉnh, TP


Miễn phí


Miễn phí


Miễn phí


Miễn phí

IB/MB - Chuyển khoản đi ngoài hệ thống

 số tiền < 500 triệu đồng


Miễn phí


Miễn phí


Miễn phí


Miễn phí

IB/MB - Chuyển khoản đi ngoài hệ thống

 số tiền ≥ 500 triệu đồng

Giảm 50%

Giảm 70%


Miễn phí


Miễn phí

IB - Chuyển tiền quốc tế (eFT)


Giảm 40%


Giảm 40%


Giảm 50%


Giảm 60%

IB - Tài trợ thương mại (eLC)


Giảm 40%


Giảm 50%


Giảm 60%

IB - Chi lương


Miễn phí


Miễn phí


Miễn phí


Miễn phí

Tại quầy - Chi lương


Miễn phí


Miễn phí


Miễn phí

Tại quầy - Chuyển khoản đi trong hệ thống khác tỉnh/TP,

 hoặc nơi thực hiện khác tỉnh/ TP mở tài khoản


Miễn phí


Miễn phí


Miễn phí

Tại quầy - Nhận chuyển khoản trong hệ thống

 từ khác tỉnh/ TP


Giảm 30%


Miễn phí

Tại quầy - Nộp tiền mặt vào TK khác tỉnh/ TP


Giảm 30%


Miễn phí

Tại quầy - Chuyển khoản ngoài hệ thống

 số tiền < 500 triệu đồng và trước 15h


Miễn phí


Miễn phí

Tại quầy - Chuyển khoản ngoài hệ thống

 số tiền ≥ 500 triệu đồng hoặc sau 15h


Giảm 30%


Giảm 50%

C. Ưu đãi cộng thêm dành cho khách hàng có sử dụng dịch vụ thanh toán quốc tế (trừ phí cố định và phí ngoài Sacombank)

Mức ưu đãi


Giảm 30%


Giảm 30%


Giảm 40%


Giảm 40%

 

Khách hàng đ­­­ăng ký nhanh tại đây

 


Liên hệ

Media

Hội sở

Yêu cầu của bạn

 

Liên kết với chúng tôi

Đăng ký nhận bản tin