Ưu đãi

. Gửi tiết kiệm tối thiểu từ 5 triệu đồng
. Tích luỹ phí dịch vụ đủ 100.000 đồng
. Doanh số nhận kiều hối đủ 
1,400 USD

 

 

* Chi tiết thể lệ chương trình áp dụng xem tại đây!

 

 

Liên hệ

Media

Hội sở

Yêu cầu của bạn

 

Liên kết với chúng tôi

Đăng ký nhận bản tin