Ưu đãi

Gói vay ưu đãi 300 tỷ đồng

Lãi suất ưu đãi theo dư nợ ban đầu từ 6,8%/năm

Áp dụng đến 31/08/2021 hoặc đến khi hết hạn mức (tuỳ điều kiện nào đến trước)

Thời gian vay tối thiểu 2 năm và tối đa 10 năm

Danh sách trường trực thuộc NHG – xem tại đây!

Liên hệ

Media

Hội sở

Yêu cầu của bạn

 

Liên kết với chúng tôi

Đăng ký nhận bản tin