Tiện ích

Lãi suất cho vay cầm cố thẻ tiết kiệm ưu đãi: áp dụng khi khách hàng gửi từ ½ kỳ hạn trở lên. 

Đa dạng phương thức lãnh lãi: khách hàng rút lãi hàng tháng, hàng quý, cuối kỳ 

Mỗi thời điểm là mỗi chương trình ưu đãi cộng thêm cực kỳ hấp dẫn khi khách hàng tham gia sản phẩm như bảo hiểm, lãi suất thưởng…. 

Đặc tính

Đối tượng: Khách hàng cá nhân từ 40 tuổi trở lên 

Kỳ hạn gửi: từ 06 -> 36 tháng 

Kỳ lãnh lãi: hàng tháng, hàng quý, cuối kỳ 

Loại tiền gửi: VND, USD 

Lãi suất trên Thẻ tiết kiệm: tương ứng với lãi suất tại thời điểm gửi

Điều kiện

CMND/Hộ chiếu/ Visa của chủ tài khoản còn hiệu lực

Media

Hội sở

Yêu cầu của bạn

 

Liên kết với chúng tôi

Đăng ký nhận bản tin