Ưu đãi

Từ 01/06 - 30/08/2020,

Tặng 20% phí sử dụng dịch vụ tại quầy và ngân hàng điện tử
Đặc biệt từ ngày 15 - 20/06/2020, tặng 40% phí dịch vụ ngân hàng điện tử

Điều kiện tham gia và sử dụng:
* Phí tặng chỉ được sử dụng thanh toán cho các giao dịch tại quầy (không bao gồm dịch vụ Thẻ, và dịch vụ thu phí Tín dụng), trên toàn hệ thống.

* Khách hàng có thể sử dụng tiền phí được tặng khi tích luỹ đủ 100,000 đồng phí giao dịch (tương đương với 20,000 đồng phí tặng).
* Mỗi khách hàng được tặng tối đa 100 triệu đồng

* Phí tặng được sử dụng vào lần giao dịch tiếp theo, giá trị sử dụng đến 31/10/2020
* Áp dụng cho Khách hàng cá nhân giao dịch tại hệ thống Sacombank trên toàn quốc.

Liên hệ

Liên hệ

 1900 5555 88
 ask@sacombank.com 

Media

Hội sở

Yêu cầu của bạn

 

Liên kết với chúng tôi

Đăng ký nhận bản tin